Werken onder de noemer ‘Half-publiek’

DELEN
Publiceren op andere sites*

AANPASSEN
Bewerken op elk mogelijke manier

ANDERE
Andere voorwaarden en toepassingen worden vermeld bij het werk zelf

*mits naamvermelding: © Lennert De Ryck; of voeg deze html-code toe aan je website:

<a href="https://lennertderyck.com" target="_blank" rel="noopener">© Lennert De Ryck</a>