MINIMUMDIKTE LIJNEN

Bij sommige druktechnieken is het niet mogelijk om fijne lijnen te drukken of moet er rekening gehouden worden met een minimumgrootte van de te drukken illustratie. Dit hangt af van de toegepaste druktechniek, de drukdrager en de illustratie of afbeelding. Bij de start van een job zal dit dan ook besproken worden.

TEKSTCORRECTIES

Het is de taak van de klant een correcte tekst aan te leveren. Wanneer er nog fouten in een tekst staan, of er nog correcties moeten gebeuren aan een tekst is het de taak van de klant dit in orde te brengen en dus een nieuwe, verbeterde versie van de tekst aan te leveren.

Kleine correcties kunnen wel gewoon doorgegeven worden.

GOEDKEURING

Wanneer de klant zijn goedkeuring geeft voor een opdracht, en deze dus als ‘klaar’ beschouwt, is de klant verantwoordelijk voor eventuele inhoudelijke fouten, zoals spelfouten, verkeerde accenten, verkeerde afbeeldingen, kleuren of fouten aan de opmaak.

De klant is niet verantwoordlijke voor fouten op technisch vlak van een opdracht na de goedkeuring.

PROEVEN

Een klant kan ten alle tijden een proef aanvragen om de voorlopige versie van de opdracht te beoordelen. Deze zal digitaal worden aangeleverd via mail.

Meer over het opleveren van documenten leest u op de pagina over documenten ontvangen

OPGELET

Wanneer u deze proef bekijkt en eventueel afdrukt is dit geen getrouwe weergave qua kleur noch kwaliteit. Wanneer u toch een gedrukt exemplaar wilt, wordt u aangeraden een (digitale) drukkerij te contacteren. In dat geval zal u een pdf-bestand ontvangen met alle nodige eigenschappen om een volwaardige proef te laten maken.